Inspirujte se, jak podpořit přirozené vzdělávání.

Budeme s vámi sdílet hry a nápady jak společně s dětmi objevovat, tvořit a hlavně žasnout venku.


Vytvořte si společný rituál. Denně alespoň na chvilku ven do zeleně + jednou týdně na procházku někam do přírody, vyčistit si hlavu a rozhýbat tělo. Nechte dětem také dostatek prostoru a času pro volnou hru v přírodě nebo na zahradě.


Aktivity, které podporují přirozené učení, vznikají v dílně Učíme se venku za podpory
Nadace Proměny Karla Komárka.
 

?>

Velká písmena
4.6.2020

VÝZVA: Pojmenovat vlastnoručně postavené místo a vyzkoušet si, jak se pracuje s velkými písmeny

 

CO BUDEME POTŘEBOVAT: přírodniny, větvičky, papír, lepenku na cedulky, tužku, (texty/nápisy pro skupiny)

 

1. STAVÍME

Nejprve si postavíme z přírodnin naše oblíbené místo (město, vesnici,  přírodní oblast atd.). Pokud děti chtějí, mohou využít nápisy pro skupiny a postavit zadaná místa.

 

2. POJMENUJEME

Z větviček, papíru a lepenky vytvoříme cedulky, velikostí odpovídající naší výstavbě. Na cedulky napíšeme názvy míst (ulice, obchody, obyvatele, kopce, hrady atd.) tak, aby bylo vidět, kde použijeme velká a malá písmenka, a zapíchneme cedulky k objektům, které chceme pojmenovat.

 

3. NAVŠTĚVUJEME

Společně si můžeme projít naše „mapy“ míst, ukázat si, kde co je a jak jsme vše pojmenovali. Na základě vlastní práce s názvy se dobře rozproudí diskuze, kde a proč v českém jazyce obvykle píšeme velká písmena. Používání velkých a malých písmenek v praxi při hře a následná debata nad jejich používáním má největší dopad. 

 

Celou aktivitu včetně fotoinspirace najdete v připojeném souboru, který je ke stažení zdarma.

 

Velká písmena