Inspirujte se, jak podpořit přirozené vzdělávání.

Budeme s vámi sdílet hry a nápady jak společně s dětmi objevovat, tvořit a hlavně žasnout venku.


Vytvořte si společný rituál. Denně alespoň na chvilku ven do zeleně + jednou týdně na procházku někam do přírody, vyčistit si hlavu a rozhýbat tělo. Nechte dětem také dostatek prostoru a času pro volnou hru v přírodě nebo na zahradě.


Aktivity, které podporují přirozené učení, vznikají v dílně Učíme se venku za podpory
Nadace Proměny Karla Komárka.
 

?>

Hodiny a zlomky
7.5.2020

VÝZVA: vyrobit si model hodin a objevit, jaké zlomky se skrývají v ciferníku

CO BUDEME POTŘEBOVAT: větvičky, kartón, pastelky, provaz nebo křídu

1. MODEL HODIN

I hodiny mohou pomáhat k pochopení zlomků. Nejprve si s dětmi vyrobíme malé modely. Z kartónu vystřihneme kruhy, děti si na své ciferníky dopíší číslice. Malá a velká hodinová ručička budou větvičky. Střídáme se v zadávání hodin a všichni je nastavujeme na svém ciferníku.

2. HODINY NA CHODNÍKU

Na chodník se namaluje, nebo z provazu a větví vyrobí velký ciferník. Pomocí delších větví vyzkoušíme rozdělit hodinu na  1/2, 1/3, 1/4 atd. Navíc dopočítáváme, kolik minut ten který díl představuje v hodině. Když děti pochopí tuto část, můžeme přejít k pohybové části hry.

3. HODINY V POHYBU

Varianta 1. Hra je podobná hře Na molekuly. Děti se pohybují v domluveném prostoru (stačí malý). Ten kdo právě řídí, zadá, v jaký časový úsek se děti promění (např. každý představuje 10 minut nebo 20 minut atp.) Úkolem je spojit se do skupin tak, aby dohromady daly právě jednu hodinu, tedy 60 minut. Vytvoří dvojice, trojice, čtveřice atd. Nevadí, pokud vzniknou nekompletní skupiny, jen v závěru zkusí vypočítat, kolik minut jim do celé hodiny chybí (případně i jaký je to zlomek hodiny).

Varianta 2. Hra se hraje jako při variantě 1. Jen nezadáváme minuty, ale zlomky. Například „Každý z vás se promění v 1/3 hodiny, kolik členů bude mít vaše skupina, aby vznikla celá jedna hodina?“.

Varianta 3. Vedoucí hry v blízkém okolí viditelně rozmístí kartičky s nápisy 5, 10, 15, 20, 30 minut. Děti jsou ve středu a mají za úkol rozběhnout se ke správnému číslu. Ten kdo hru právě vede, postupně zadává „Doběhněte k jedné polovině hodiny; k jedné čtvrtině hodiny; k jedné šestině hodiny.“ Je důležité při hře udržet hravou a podporující atmosféru.

 

Celou aktivitu včetně tipů a fotoinspirace najdete v připojeném souboru, který je ke stažení zdarma.

 

Hodiny a zlomky