Inspirujte se, jak podpořit přirozené vzdělávání.

Budeme s vámi sdílet hry a nápady jak společně s dětmi objevovat, tvořit a hlavně žasnout venku.


Vytvořte si společný rituál. Denně alespoň na chvilku ven do zeleně + jednou týdně na procházku někam do přírody, vyčistit si hlavu a rozhýbat tělo. Nechte dětem také dostatek prostoru a času pro volnou hru v přírodě nebo na zahradě.


Aktivity, které podporují přirozené učení, vznikají v dílně Učíme se venku za podpory
Nadace Proměny Karla Komárka.
 

?>

Zlomková pizzerie
5.5.2020

VÝZVA: Díky hře na pizzerii „ochutnat“ zlomky v praxi

CO BUDEME POTŘEBOVAT: přírodniny, kartón ze staré krabice, pastelky, nůžky, křídu, (něco kulatého jako šablonu)

1. ZLOMKOVÁ PIZZERIE 

Děti jistě někdy dělily pizzu nebo dort. Je to pro ně jasný, hmatatelný příklad dělení na části/zlomky. Můžeme začít diskuzí o tom, jak rozdělíme pizzu mezi dvě, tři, čtyři osoby atd. Aby si se zlomky děti mohly víc pohrát a víc si vše zažít, doporučujeme vytvořit si venku pizzerii.

2. VYRÁBÍME „TĚSTO“

Úkol je jednoduchý: z kartónu si vystřihnout několik kruhů, to budou základy na pizzu. Děti mohou pracovat samostatně, ale ve skupině je to větší zábava. Jako šablonu lze použít něco kulatého (např. misku, talíř, hrnec). Ve skupině by mělo být minimálně pět kruhů, které si děti rozdělí (mohou si je i barevně označit) a rozstříhají na: dvě poloviny, tři třetiny, čtyři čtvrtiny, šest šestin, osm osmin.Už samotné dělení šablon je pro děti výzva a cesta, jak lépe pochopit zlomky. Doporučujeme nechat děti objevovat ve skupině, dospělý může pomáhat jen trochu, naznačovat, aby děti měly příležitost zažít úspěch z objevů.

3. KRABICE NA PIZZU

Děti si s nastříhanými kusy pizzy často samy začínají hrát. Doporučujeme hru ještě podpořit a pro každou skupinu vyrobit/vybarvit krabici na pizzu– místo, kam se budou dílky pizzy skládat, aby složily celek. Stačí opět obkreslit něco kulatého na kartón či krabice od pizzy a třeba i kolem vybarvit „ubrus“.

4. OCHUCENÍ A OCHUTNÁVKA PIZZY

Jakou bude mít naše pizza příchuť? Každá skupina/jednotlivec připravuje své „menu“. Poskládá jednu celou pizzu z různých dílků. Každý kus mohou „ochutit“ – ozdobit přírodninami z okolí. Pak nastává důležitá„ochutnávka“, kdy se pizzy vystaví a ostatní mohou odhadovat/sepisovat, z jakých dílů se skládá ta která pizza.

5. PIZZA NA CHODNÍKU

Pokud nemáme čas či kartón, je možné s dětmi vyzkoušet jednodušší variantu. Stačí si křídou na chodník, terasu, dlaždice atp. namalovat kruh-pizzu. Rozdělit na některé ze zadaných částí – ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8 a opět „ochutit“ jednotlivé dílky pizzy pomocí různých (místně dostupných) přírodnin. Na závěr si všichni vyzkouší projít nabízené pizzy a odhadnout/zapsat, jak velké jsou jednotlivé dílky, které dohromady dávají jednu celou pizzu.

Celou aktivitu včetně tipů a fotoinspirace najdete v připojeném souboru, který je ke stažení zdarma.

Zlomková pizzerie