Inspirujte se, jak podpořit přirozené vzdělávání.

Budeme s vámi sdílet hry a nápady jak společně s dětmi objevovat, tvořit a hlavně žasnout venku.


Vytvořte si společný rituál. Denně alespoň na chvilku ven do zeleně + jednou týdně na procházku někam do přírody, vyčistit si hlavu a rozhýbat tělo. Nechte dětem také dostatek prostoru a času pro volnou hru v přírodě nebo na zahradě.


Aktivity, které podporují přirozené učení, vznikají v dílně Učíme se venku za podpory
Nadace Proměny Karla Komárka.
 

?>

Srážkoměr
22.4.2020

VÝZVA: Díky vlastnímu srážkoměru si vyzkoušet, jak se měří srážky, a objevit, kde kolik naprší.

CO BUDEME POTŘEBOVAT: zavařovací sklenici/PET lahev s rovným dnem, řezák či nůžky, pravítko, fixu, papír, zvědavost malého meteorologa

 

1. VYRÁBÍME

Připravíme si vhodnou nádobu: zavařovací sklenici nebo seříznutou PET lahev s rovným dnem. Na nádobu nakreslíme centimetrovou (nebo ještě lépe milimetrovou) stupnici permanentním fixem.

2. HLEDÁME MÍSTO

Venku musíme najít vhodné místo, kde můžeme na otevřeném prostoru lahev položit či připevnit. Nesmí tu být například koruna stromu, přesah střechy či jiné překážky, které by lahev svrchu zastínily. Je také výhodné vybrat místo, kam vidíme z okna nebo kudy často chodíme, aby bylo snadné nádobu kontrolovat.

3. PO DEŠTI

Když naprší, hurá ven. Můžeme odečíst, kolik vody nám do nádoby napršelo. Jeden či jeden a půl centimetru? Děti mohou v praxi zažít, co znamená, že napršelo např. 2 milimetry srážek na metr čtvereční.

4. DLOUHODOBÉ POZOROVÁNÍ

Pokud nás sledování srážek baví, můžeme si s dětmi vytvořit graf, kde na jednu osu zaneseme dny a na druhou, kolik centimetrů či milimetrů napršelo. To dovolí dětem opět v praxi zažít, jak pracujeme s grafem a v čem nám může pomáhat, co nám ukazuje.

TIP: Pokud si chcete vyzkoušet skutečnou vědeckou práci, vytvořte si raději 2–3 srážkoměry, které umístíte v jedné oblasti (například na jedné zahradě či předzahrádce). Můžete tak porovnávat, kde napršelo nejvíc, a svá měření zprůměrovat – tedy děti si vyzkouší i jak funguje průměr.

Celou aktivitu včetně fotoinspirace najdete v připojeném souboru, který je ke stažení zdarma.

Srážkoměr