Partneři

Původcem myšlenky Měsíce školních zahrad je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA) sdružující odborníky na vzdělávání, architekty, zástupce neziskovek i univerzit z více než dvaceti zemí světa. Nadace Proměny Karla Komárka, která se v roce 2017 stala jejím členem, se rozhodla převést svátek školních zahrad i do Česka. Své síly spojila s dalšími partnerskými organizacemi, které aktivně podporují širší využití školních zahrad a vzdělávání dětí venku. 

Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA)

ISGA je globální síť organizací a odborníků, usilujících o proměnu charakteru školních hřišť a zahrad tak, aby dětem zajišťovaly lepší prostředí pro hru a učení venku. Jejím cílem je podpořit školy po celém světě, aby během Měsíce školních zahrad umožnily dětem a mladým lidem trávit čas rozmanitými aktivitami venku, a ideálně tak činily i po zbytek roku.

U příležitosti Měsíce školních zahrad pořádá ISGA akce, vydává publikace a snaží se rozproudit debatu o inovativním výzkumu, navrhování zahrad, pedagogice a dalším směřování v této oblasti; buduje partnerskou síť po celém světě; organizuje mezinárodní konference a akce; obhajuje participativní plánování a propaguje význam dobře řešených školních zahrad pro děti a mládež různého věku.

Nadace Proměny Karla Komárka

Soukromá nezisková organizace, zasazující se o rozvoj měst v České republice a lepší povědomí společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.

V rámci programu Zahrada hrou podporujeme proměny školních zahrad v inspirativní prostředí, které přispívá ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí a podněcuje jejich tvořivost a fantazii. Do proměn zapojujeme učitele, děti, jejich rodiče i místní komunitu, spolupracujeme s architekty a výtvarníky. Pomáháme objevovat skrytý potenciál školních zahrad a seznamujeme děti s principy tvorby městského prostředí.
 

Lipka

Školské zařízení pro environmentální vzdělávání se již více než 25 let věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Na pěti pracovištích a jejich přilehlých přírodních zahradách objevují děti i dospělí tajemství a krásy přírody a učí se ji chránit. Organizujeme jedno- i vícedenní výukové a vzdělávací programy, semináře, kroužky a tábory, řemeslné kurzy a mnoho dalších aktivit určených pro žáky, pedagogické pracovníky, vysokoškoláky, ale také pro veřejnost. Školám i školkám, které uvažují o vlastní přírodní zahradě nebo o využití zelených střech pro výuku, poskytujeme zahradní poradenství.

Naším posláním je probudit v dětech i dospělých zájem o přírodu a odpovědný přístup k životnímu prostředí i ke všemu živému.
 

TEREZA, vzdělávací centrum

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.

Věříme, že velké změny začínají od nejmenších. To, co se děti naučí, a jaká bude nejmladší generace, ovlivní budoucí podobu našeho světa ze všeho nejvíce. Do našich programů je zapojeno přes 94 000 dětí, spolupracujeme s více než 750 školami a 5 000 rodin se inspiruje tipy na venkovní aktivity.

 

Chaloupky

Jako nezisková vzdělávací instituce působíme v kraji Vysočina již od roku 1992. Zabýváme se především environmentální výchovou a vzděláváním. Děti i dospělé vedeme k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života. Na šesti pracovištích uskutečníme každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy. Kromě toho nabízíme i programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využíváme metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách. 

Ve spolupráci s partnery – Lipkou, Přírodní zahradou a Pavučinou vydáváme časopis Školní zahrada zaměřený na zahradní pedagogiku.

Mediální partneři

Myšlenku „Měsíce školních zahrad“ podporují