10 tipů, jak se dostat s třídou dětí snadněji ven
13. 4. 2018

Z vlastní zkušenosti víme, že je to často největší překážka. Jak se rychle dostat ven, když naše hodina má jen 45 minut? Samotný přesun ze třídy, obouvání, cesta na vhodné místo, návrat a zouvání může sebrat klidně i polovinu z naší hodiny. Jak to zařídit, aby se cesta ven vyplatila? Jak zkrátit čas, který potřebujeme k přesunu ven?

Bylo by skvělé mít venkovní učebnu hned vedle naší třídy. Stačilo by pouhé vykročení a návrat by byl stejně rychlý. Na většině škol nemají učitelé takové štěstí, a přesto se mnohým z nich daří s dětmi ven pravidelně vyrážet. Jak to dělají?

Přinášíme 10 nápadů podložených zkušenostmi z praxe: ze škol, které nemají ideální podmínky pro učení venku, i od učitelů, kteří hledají cestu ven a musí při tom překonávat řadu překážek. Tito učitelé s námi sdíleli tipy, které jim osobně pomáhají s třídou vyrazit rychleji nebo na delší čas.


 1. VYUŽÍT NEJBLIŽŠÍ MOŽNÉ OKOLÍ ŠKOLY. Nevyrážet s třídou ven daleko od školy. Pro většinu témat stačí nejbližší okolí školy. Chodník před školou je skvělá tabule, strom vedle budovy může být rychlá laboratoř pro pokus, okolní budovy jsou modely geometrických tvarů a podobně.
   
 2. DOMLUVIT SI V ROZVRHU PRVNÍ HODINU a vyrážet s dětmi ven hned ráno. Odpadne tím zouvání a oblékání.
   
 3. DOMLUVIT SI V ROZVRHU NAOPAK POSLEDNÍ HODINU a navíc jednou za 14 dní si domluvit návaznou hodinu. Vznikne tak dvouhodinovka jednou za 14 dní, která dovoluje delší čas venku a jen jednu cestu ven a zpět.
   
 4. ZAŘÍDIT SI DVOUHODINOVKU V ROZVRHU. Je to náročnější plánování, ale na mnoha školách se dvouhodinovky osvědčily.
   
 5. JEDNORÁZOVÁ DVOUHODINOVKA V ROZVRHU. Někteří učitelé si domluví s kolegou prohození hodin před nebo po své hodině. Pokud je to možné, jednorázově tak získáte dvojnásobek času.
   
 6. DOMLUVIT SE S TŘÍDOU PŘEDEM. Připravit je na téma a úkoly hodiny venku již na konci minulé hodiny. Nebo je upozornit již o přestávce, aby byla na konci přestávky třída již připravena.
   
 7. SPOLUPRACOVAT S DRUŽINOU. Domluvit si výpravu ven na zadané téma alespoň pro část dětí s vychovatelem v družině. Mohou provést pozorování, pokus, sběr přírodnin, vyrábět venku atd. Na to vše se dá skvěle navázat ve třídě a pracovat se zážitky, objevy a přírodninami alespoň od části dětí ve třídě.
   
 8. VYRAZIT NA PŮLDENNÍ ČI CELODENNÍ VÝLET. Je to podobné, jako když jedete někam na exkurzi, jen můžete zůstat v nejbližším okolí školy. Připravte si hned několik témat, která chcete s dětmi probrat. Během jednoho dopoledne si užijete více objevů, aktivit a zážitků, ze kterých pak můžete čerpat a navázat na čas venku hned několik vyučovacích hodin ve třídě.
   
 9. VYRAZIT VEN PRAVIDELNĚ. Děti i okolí si časem vytvoří „rituál“ chození ven. Pokud se výpravy ven opakují, vše jde časem rychleji tam i zpět.
   
 10. UPRAVIT SVÉ PŘEDSTAVY O DÉLCE HODINY. Mnoho učitelů popisuje, že ven vyráží pravidelně, ačkoli čas venku se díky přesunům smrskne na 20 minut. Učitelé vysvětlují, že těchto 20 minut, kdy děti venku učení baví a jsou plně zapojené, je často pro učení efektivnějších, než 45 minut ve třídě.


P. S.: Doporučujeme podpořit pravidelné výpravy ven i tím, že si s třídou sestavíte „tašku ven“ s nejnutnějším vybavením a pomůckami, které běžně venku používáte (podsedáky, podložky, křídy atd.). Vše pak bude rychlejší. Nápady, jak si zdarma připravit vybavení ven, najdete na: ucimesevenku.cz/pomucky-ven/


Cesta ven a zpět nám zabere téměř polovinu hodiny, ale po opakovaných hodinách venku to přesto vidím jako velký přínos,“ popisuje své zkušenosti paní Andrea, která uči na škole v Litoměřicích. „Celá třída se díky cestě skvěle zregeneruje a aktivuje. Zvedne je to ze židle tělesně i mentálně. Pracují s mnohem větším nasazením, kladou hlubší otázky, zapojují se i jinak „odpojení“ studenti a těchto 20 minut intenzivní práce dá tématu víc než 45 minut ve třídě.“

Jaké jsou vaše zkušenosti? Máte další tip, jak zrychlit a usnadnit si cestu ven? Budeme rádi za vaše reakce a rady. Pomozte ostatním vyrazit ven a zažít učení venku v nejbližším okolí školy. Napište nám na info@mesicskolnichzahrad.cz.

 

autor článku: Justina Danišová (www.ucimesevenku.cz)

 
10 tipů, jak se dostat s třídou dětí snadněji ven