Skrytý potenciál školních zahrad
27. 3. 2018

Možná vzpomínáte na hodiny pěstitelských prací, kdy jste se jako děti lopotili na školním pozemku. Kromě momentu svobody, kdy se dalo na chvíli ztratit z dohledu učitele, uspořádat hliněnou bitvu nebo ochutnat něco z úrody, která nikdy nebyla pro vás, vám školní zahrada nijak zvlášť důležitá nepřipadala. Jenže! S dramatickými proměnami životního stylu naší společnosti dostává tento prostor pro děti zásadně jiný význam. Školní zahrada může být jednou z posledních „oáz" v urbanizovaném prostředí, kde se děti mohou volně pohybovat, učit se hrou a také získávat zkušenosti s okolním světem. 

Školní zahrady jsou místem, které lze využít mnohostranně. Jsou pro děti příležitostí, jak být více venku, v pohybu a v kontaktu s přírodě blízkým prostředím. Zároveň obohacují výuku a podporují všestranný rozvoj dětí, jejich zdraví a kreativitu.

České děti venku

Čas, který mohou děti trávit venku, v poslední době soupeří se zájmem o elektronická média. Zatímco venku je typický český školák ve všední den průměrně 1 hodinu a 41 minut, na internetu, hraním her nebo sledováním televize stráví denně 4 hodiny 14 minut. Každodenní pobyt dětí venku přitom vnímá jako důležitý 81 % rodičů. Takové jsou závěry unikátního výzkumu České děti venku z roku 2016 (kompletní výsledky naleznete zde). Kam ale mohou děti venku jít? Většina českých škol má na svém pozemku zahradu nebo hřiště. Proč toho tedy více nevyužít? Výhod, které to může dětem přinést, je mnohem víc.

Porozumění místu, kde žijeme

Školní zahrada se může stát místem společných zážitků a pozorování. Může dětem zprostředkovat hlubší pochopení zákonitostí přírody, ale i specifik místa, kde žijí. Funkční školní zahrada je skvělým zdrojem učebních pomůcek, které mají děti kdykoliv k dispozici hned za okny.

Environmentální výchova v praxi

Ekologicky rozmanitá školní zahrada přináší dětem příležitost pozorovat, chápat a řešit problémy životního prostředí na takové úrovni, která je pro ně srozumitelná. Žáci zapojení do řešení konkrétních problémů v okolí školy mohou uplatnit své schopnosti a vynalézavost ku prospěchu celé komunity. Přestože se tyto aktivity, odehrávající se „pouze“ v rámci školy, někomu mohou zdát nepodstatné, mají pro společnost obrovský význam. Děti, nejenže pomáhají kultivovat své bezprostřední okolí, ale převzetím zodpovědnosti za vlastní prostředí také lépe chápou svou odpovědnost vůči životnímu prostředí jako takovému.

Podpora zdravého životního stylu

Školní zahrada je skvělým prostorem pro socializaci a rozvoj intelektuálních i tělesných dovedností. Děti tak mohou zažívat dobrodružství, skotačit, hopsat, poznávat, jíst a hrát si v příjemném a rozmanitém prostředí, které podněcuje jejich fantazii a kreativitu. Školní zahrady v podobě zelených oáz vedou děti přirozeným způsobem k pohybu. V kombinaci s pěstováním a sklizní vlastní zeleniny či přednáškami o zdravé výživě mohou významně přispět i k omezení dětské obezity.

Výchova aktivních občanů

Školní zahrada učí děti základům ekologické výchovy, posiluje tělo i mysl, podněcuje dětskou představivost a skrze společné aktivity upevňuje vztahy v dané komunitě. Prosperující školní zahrada je důkazem dobré spolupráce mnoha šikovných rukou. Týmová práce posiluje mezi jednotlivými členy komunity důvěru ve vlastní schopnosti a podporuje sounáležitost mezi lidmi, kteří společně dokázali vytvořit užitečné a krásné místo. Na zahradách, na jejichž proměně spolupracují rodiče, učitelé i žáci, se rodí nové vtahy a prohlubují se ty stávající. Organizace, které se věnují revitalizacím školních zahrad, pomáhají ve společnosti posouvat vnímání prospěšnosti péče o veřejné prostředí tím, že do péče o školní zahrady aktivně zapojují i širokou veřejnost.

Skrytý potenciál školních zahrad